Home

This slideshow requires JavaScript.


Biserica Creştină Casa Olarului Constanţa îşi bazează principiile pe Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) şi există ca biserică locală pentru a mărturisi lumii despre dragostea lui Dumnezeu aşa cum este ea revelată prin Fiul Lui, Isus Hristos, care a fost crucificat pentru păcatele omenirii şi a treia zi a înviat din morţi făcând astfel posibilă împăcarea omului cu Dumnezeu prin jertfa sa. Pentru mai multe detalii vezi secţiunea “Ce credem”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s